ValkeakoskiMyllykylästä tehdaskaupungiksiYhtyneet paperitehtaat
TEHTAAN ALKUVAIHEET | LAAJENNUKSET
Helin
Granberg
Willgren


Tehtaan alkuvaiheet

Vuonna 1871 perustivat konttoristi Carl Johan Helin, apteekkari Edvard Julius Granberg ja kauppias Carl Oskar Willgren Tampereelta yhtiönä Valkeakoskelle puuhiomon ja pian sen jälkeen paperitehtaan. Näitä laitoksia varten 27.2. 1872 annettu oikeus koski puumassan, pahvin ja paperin valmistusta. Paperitehdas, jossa oli kaksi paperikonetta ja puuhiomo, olivat samassa rakennuksessa, joka oli rakennettu osaksi kivestä, osaksi puusta.

klikkaa kuvaa

Tehdas toimi aluksi toiminimellä E. J. Granberg & C:o, mutta pian muodostettiin osakeyhtiö Walkiakoski Aktiebolag, jonka säännöt senaatti vahvisti 17.7.1873. Yhtiön osakepääoma oli 1.200,000 markkaa.
Tehtaan isännöitsijän tointa hoitivat vuorovuosin Granberg ja Willgren. Willgren kuoli 1882 ja Granberg 1884. Lähinnä seuraavina vuosina tehdas joutui taloudelliseen ahdinkotilaan Venäjällä kärsimiensä suurten tappioiden vuoksi. Asioiden hoito oli pakko jättää velkojille, joista suurimmat olivat Suomen Yhdys-Pankki ja Pohjoismaiden Osakepankki Kauppaa ja Teollisuutta varten. Tehdasta johtamaan perustettiin hallintoneuvosto ja toimintaa jatkettiin nimellä Walkiakoski Aktiebolag i administration, kunnes asiain lopulliseksi järjestämiseksi ehdotettiin yhtiön asettamista konkurssitilaan. Jonkin aikaa toimintaa harjoitettiin nimellä Walkiakoski Aktiebolag i konkurs, kunnes velkojien muodostama yhteenliittymä osti tehtaan julkisella konkurssihuutokaupalla. Avoin yhtiö Walkiakoski Nya Bolag toimi vain hetken aikaa, sillä vuoden 1889 alusta tehdas siirtyi toiminimelle Aktiebolaget Walkiakoski, joka sitten aikanaan liitettiin Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiöön.


Tampereen museot/Vapriikki