Info Akselin etusivulle MuistotMänttä
VALTA | ARKI | PALVELUT | VAPAA-AIKA
 Kunta
Seurakunta
Seurapiirit
Työväenliike
Ympäristö
Poliisi
Kunta

Alun perin Mäntän tehdastaajama kuului Keuruun pitäjään. Se maksoi paljon veroja mutta sai vähän vastinetta rahoilleen. Tehtaan konttorissa puuhattiinkin eroa Keuruusta jo 1880- ja 1890-luvuilla. Vuodet 1912-21 Mänttä kuului Vilppulan kuntaan. Itsenäinen Mäntän kunta aloitti toimintansa 1922. Ensimmäiset valtuustokokoukset pidettiin yhtiön Klubitalon kirjastohuoneessa.

Mänttä julistetaan kauppalaksi

Yhtiö onnistui tekemään Mäntästä itsenäisen huolimatta työväkensä enemmistön vastustuksesta. Se halusi maksaa kunnallisveronsa oman yhdyskunnan hyväksi sekä halusi valvoa sitä ja vaikuttaa sen kehitykseen. Samalla se kuitenkin sai vastavoimakseen vasemmistovetoisen kunnallishallinnon. Osin vähentääkseen vasemmistoenemmistöisen kunnan vaikutusvaltaa se otti jatkossakin hoitaakseen monia yleensä kunnille kuuluvia asioita.

Sodanjälkeisessä kunnalliselämässä oli suuri merkitys sitä hoitaneilla yksilöillä. Valtaryhmien edustajat ja yhtiö hoitivat asioita yhdessä. Veroäyri pysyi ja pidettiin alhaisena. Mänttä oli kauppala vuodesta 1948, kaupunkioikeudet se sai 1973.

Mäntän kauppalanvaltuusto

Kun yhtiö alkoi luopua yhteiskunnallisista velvollisuuksistaan, kunnallishallinto sai Mäntässä paljon enemmän vastuuta. Osoituksena paperiteollisuuden jatkuvasti tärkeästä merkityksestä Mäntän kaupungille voidaan pitää talousongelmia, joihin kaupunki ajautui tehdaskannakselta tulevien rahavirtojen vähentyessä 1990-luvulla.


G.A. SERLACHIUS