Akselin etusivulle Muistot Mänttä
TUOTANTO | SIVUKARTTA | YHTEYSTIEDOT
Tampereen etusivulle

Tuotanto
Tuottaja

Tampereen museot/Vapriikki

Työryhmä

Kimmo Ahonen, valokuvaus ja digitointi, Tampereen museot
Soila Kaipiainen, taideteosten tekstit, Tampereen museot / Nykytaiteen museo
Eva Kallioranta, visuaalinen ja tekninen suunnittelu ja toteutus,
Tampereen museot
Leena Vaahtera, koordinointi ja käsikirjoitus, Tampereen museot
Leena Willberg, teksti "Patruunoita"

Ohjausryhmä

Toimi Jaatinen
Kaisa-Kirkko-Jaakkola
Rauni Laukkanen
Pauli Sivonen
Pekka Peltola
Päivi Kuusisto
Annele Apajakari / Satu Aalto
Tiina Tuulasvaara-Kaleva
Eva Kallioranta
Kimmo Ahonen
Leena Vaahtera

Rahoitus

Hanketta ovat tukeneet Tampereen kaupungin tietohallinto ja Opetusministeriön Sisältö-Suomi -hanke

Valokuvat

Valokuvat kuuluvat Tampereen museoiden kokoelmiin ellei toisin mainita. Tammerkoski-osiossa olevat Verkatehtaan valokuvat kuuluvat Tamfeltin arkistoon.
Tammerkoski-osiossa sekä osiossa Työ ja tuotteet/Paperi olevat Franckellin paperitehtaan kuvat kuluvat Metsämuseo Luston kokoelmiin.
Kuvaaja on tuntematon ellei häntä ole erikseen mainittu.

Taideteokset

Taideteokset kuuluvat Tampereen kaupungin kokoelmiin ellei toisin mainita.
Kuvaajat Mikko Marjamäki, Kimmo Ahonen, Elina Ruohonen ja Markku Kekkonen.

Kuvataiteen teoksia ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa, tai toisintaa ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Kuvataiteen teoksista ei ole oikeutta valmistaa kopioita paperille, kalvolle tai muulle materiaalille ilman oikeudenhaltijoiden kirjallista lupaa.
© Kuvasto ry 2000.

Lähteet

Antila, Jari ja Mukala, Jorma. Takon rakennushistoria 1968-1980. Tampere 1982.

Hirsjärvi, Kyllikki. "Ylhäistä elämää Tampereella." Teoksessa Tampere. Tutkimuksia ja kuvauksia IV. Tampereen Historiallisen seuran julkaisuja VIII. Tampere 1950.

Kaivanto, Kirsi. Teollisusmiljööt kosken varrella. Käsikirjoitus. Tampereen museot/Vapriikki.

Kari, Risto. Tako 125. Vantaa 1990.

Kaukovalta K.V. ja Riipinen Ale-Einari. Tampereen verkatehdas 1797-1947. Helsinki 1947.

Kenkiä - olkaa hyvä! Suomalaisen suunnittelun, muodin ja kaupan vuosikymmenet. Toim. Ritva Palo-oja. Tampereen museoiden julkaisuja 41. Tampere 1997.

Kivinen, Paula. Tampereen jugend. Keuruu 1982.

Kosunen, Lasse. Finlaysonin tehdasalue Tampereella. Rakennuskanta -historia ja tulevaisuus. 1994.

Kumi. Kumin ja Suomen kumiteollisuuden historia. Toim. Ritva Palo-oja ja Leena Willberg. Tampereen museoiden julkaisuja 42. Tampere 1998.

Lehto, Anne-Mari ja Palo-oja, Ritva. Suomalaisen teollisen kengän tarinaa 1800-luvun lopusta 1950-luvulle - Tampereen museoiden kokoelmat kertovat. Käsikirjoitus. Museokeskus Vapriikki.

Lilius, Martin. Frenckellin paperit. Tampereen paperitehdas kuvina. Tampereen museoiden julkaisuja 53. Tampere 2000.

Mahlamäki, Rainer. Finlaysonin alue, Tampere. Rakennusten vaiheet vuosilta 1820-1980 pääpiirteittäin. Tampere 20.12.1989. Arkkitehtitoimisto 8 Studio Oy.

Mahlamäki Rainer, Leinonen Anu. Tampellan kanta-alueen historia vuosina 1850-1990. Rakennuskannan perusselvitys Tampereen kaupungin kaavoitusviraston toimeksiannosta. 1990.

Markkola, Pirjo. Työläiskodin synty. Tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle. Vammala 1994.

Niinikoski, Eero. Verla - ainutlaatuinen teollisuusmuistomerkki. Jyväskylä 2001.

Närvä, Pauli. Tutkimus Tampellan alueen rakennushistoriasta. Tampereen museot/Vapriikki.

Opintoretki nykyajan alkuun. Opettajan opas Tampereen teollisuusperinteeseen. Toim. Minna Karhusaari. Tampere 2000.

Palo-oja, Ritva. Dora Jung - kuvioiden kauneutta pellavan pinnalla. Näyttelytekstit 1998. Museokeskus Vapriikki.

Palo-oja, Ritva. Pellavaliina. Näyttelytekstit 1996. Museokeskus Vapriikki.

Pyykkö, Heikki. "Rakennus nro 15:n arvoitus." Teoksessa Nils Erik Wickberg 90. Toim. Mikael Sundman. Helsinki 1999.

Raevuori, Yrjö. H. Liljeroos Osakeyhtiö ja sen edeltäjät 1851-1951. Tampere 1951.

Rasila, Viljo. "Finlaysonin tehtaan vanha palatsi." Teoksessa Tampere - tutkimuksia ja kuvauksia IX . Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja XIV. Tampere 1988.

Rasila, Viljo. Tampereen historia II-IV.

Soininen, Marjo. Tampella-käsikirjoitus. Tampereen museot/Vapriikki.

Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. Tampereen kaupungin ympäristötoimi, kaavoitusyksikkö, julkaisuja 2/98.

Tekniikan Tampere. Tekniikka ja teollisuus Tampereen rakentajina. Tampereen Teknillisen Seuran julkaisu. Jyväskylä 1993.

Tuulasvaara-Kaleva, Tiina. Mistä viiraa vai painetaanko villasella. Näyttelytekstit. Museokeskus Vapriikki.

Varto, Tyko. Lapsuuteni Tampere. Tampere 1958.

Willberg, Leena. Pellavateollisuus ja Tampereen pellavatehdas. Teksti Koskessa ajan silta -näyttelyyn 1996. Tampereen museot/Vapriikki.

Willberg, Leena. Teollisuuden Tampere. Teksti Koskessa ajan silta -näyttelyyn 1996. Tampereen museot/Vapriikki.

Tampereen museot/Vapriikki